Blauw-ig veranderen


 

Projecten – Veel mensen zien projectmatig werken, als een voorbeeld van de ‘blauwe’ wereld. Hierin wordt verondersteld dat mensen veranderen als er van tevoren een duidelijk omschreven resultaat is vastgelegd. En dat het netjes is gepland en volgens dat plan wordt uitgevoerd. De laatste jaren is projectmatig werken niet meer puur blauw en wordt de aanpak van een project gemengd met andere kleuren. Het wordt dus steeds vaker een ‘blauw-ige’ manier van het doorvoeren van een verandering.

De vijf kleuren van Leon de Caluwe

Wat wordt bedoeld met ‘blauwe’ wereld? De bedenker van deze theorie is Leon de Caluwe en hij onderscheid 5 type veranderaars door evenveel kleuren. Hieronder een samenvatting:

Vijf kleuren van de Caluwe

Projectmanagers worden vaak getypeerd als ‘blauwe’ types, omdat ze rationeel sturen op resultaat. Maar dat is kort door de bocht. Volgens Rudy Kor zijn in een project zijn projectmanagementprocessen te onderscheiden: interactie, methode, omgeving en de projectorganisatie. De ene projectmanagement methode legt meer nadruk op de methode en projectorganisatie (Prince2) en de ander meer interactie (Scrum).

Maakbaarheid

Een top projectmanager is zich er van bewust dat het werken in projecten een combinatie is van de vijf kleuren. Het sturen van een project is een proces is (groen), maar hij moet ook ondernemend (wit) zijn om resultaten (blauw) te realiseren. Om commitment te kweken, is aandacht voor de mens (rood) noodzakelijk. Een stukje politieke (geel) handigheid is nodig in met name grotere (overheids) organisaties. Ofwel sec de blauwe maakbaarheid is genuanceerd en professioneel projectmatig werken besteedt volgens Kor op een gebalanceerde manier aandacht aan de al boven genoemde vier onderstaande processen:

  1. de interactie (aandacht voor de samenwerking)
  2. de organisatie (de zorg voor helderheid van taken en bevoegdheden)
  3. de omgeving (zorgen voor steun en acceptatie in de relevante omgeving)
  4. de methode (van tevoren afspreken hoe het resultaat behaald wordt)

Rudy Kor beschrijf uitgebreid in zijn artikel bovenstaande 4 processen. Project management modellen helpen; ze geven taal aan de uitvoering en zonder afgesproken taal is samenwerken in projecten onmogelijk. Maar modellen hebben ook zijn beperking. Mensen die als leerstijl ‘zelf ontdekken’ en ‘afkijken’ hebben, vinden een ‘blauwe’ aanpak niks. De ‘politieke dieren’ onder ons weten dat deze aanpak alleen succesvol kan zijn als de smaakmakers, de (informele en formele) machthebbers erachter staan. Kortom, het is een mix van kleuren, al blijft een project het nog steeds ‘blauw-ig’

Wat voor kleurentype ben jij?

De kleurentheorie is een mooi handvat voor gesprek. Je kunt hier een zelftest downloaden om jezelf en je collega’s te typeren. Of het (project)team of je organisatie te typeren en het veranderproces een kleur te geven. Sluiten de kleuren van de veranderaar, de medewerkers, de organisatie en het veranderproces op elkaar aan?