Dansen met de projectleider


Projecten – Boeken voor projectondersteuners, projectassistenten, PMO’ers zijn er niet veel. Henny Portman heeft een recensie geschreven van het boek ‘Het projectassistentboek. Jouw rol en positie in projecten’. Het is geschreven door Pieter Hoekstra, Peter Vos en Jakob Zwinderman en past prima in dit rijtje.

Het boek is onderverdeeld in negen hoofdstukken waarin de positie van de projectassistent wordt belicht, een introductie projectmanagement wordt gegeven en vooral wordt ingegaan op de noodzakelijke kerncompetenties van een projectassistent zoals samenwerken en beïnvloeden, communiceren, feedback geven en ontvangen, omgaan met conflicten en het slim gebruiken van tools. Het boek wordt afgesloten met een aantal bijlagen waarin naast eenvoudige templates, een aantal handige vragenlijsten worden aangeboden, waaronder het opstellen van je eigen invloedprofiel aan de hand van een veertigtal uitspraken.

Dansen

Henny beschrijft kort elk hoofdstuk (Hoofdstuk 1 heeft de inspirerende titel ‘dansen met de projectleider’), waardoor je een goed indruk krijgt van het boek. Zijn conclusie is dat het een helder geschreven boek is, wat bruikbaar is in de projectcontext waar de waterval methodiek (PMW, Prince2 projectmanagement) gebruikt wordt.

Het projectassistentboek Het boek van dit trio is te bestellen bij managementboek.nl