De lokroep van projectleiders


De lokroep van projectleiders

Projecten – Hoort u ze ook? Zelfs met een minder scherp gehoor en veel omgevingslawaai kan je ze horen, overal en steeds vaker, de lokroep van projectleiders. Elke organisatie kent projecten en met projecten ontstaat behoefte aan projectleiders. De een wordt als vrijwilliger aangewezen, de ander heeft er doelbewust via studie voor gekozen projecten in goede banen te leiden als professie. Of het nu een websitebouwer is die praat over projecten, wegenbouwers, consultants, HR-managers, secretaresses, allemaal ‘doen’ ze projecten.

Wel een project, niet een project, wel een project niet een project

Een projectleider in de bouw verstaat heel iets anders onder een project dan een afdelingshoofd.

Vergelijken we projecten onderling dan zien we grote verschillen. De websitebouwer die in zijn eentje in WordPress in drie dagen tijd een website bouwt; de wegenbouwers die met honderden collega’s in een tijdsbestek van vier jaar een snelweg verleggen, de consultant die met een klein team experts een analyse doet en een rapport oplevert, de HR-manager die met het directieteam samen een reorganisatie aanstuurt en de secretaresse die een bedrijfsfeest organiseert. Allemaal belangrijke projecten voor degene die de verantwoordelijkheid draagt. Met als verschil het aantal betrokken mensen, de hoeveelheid geld, de doorlooptijd en omvang en soort risico’s.

Er moet gewerkt worden

Eén ding hebben al die verschillende soorten projecten wel gemeen: er moet werk verzet worden. Er zijn acties nodig die op specifieke momenten afgerond moeten zijn om het project tot een succes te maken. De uitdaging voor jou als projectleider is om goed zicht te houden op de status van al die acties. Sterker nog, het is je hoofdtaak.

Lees het gehele artikel van Remco Reitsma over de functie van de lokroep op zijn blog.