Digitaal lezen is slecht te onthouden


 

Opvallend – Response: Reading Digitally vs. Reading Paper is een uitgebreide bijdrage, die je eigenlijk het beste vanaf papier kunt lezen. Tenzij je niet van plan bent de inhoud ervan te onthouden…

Lezen vanaf papier of vanaf glas

Larry Ferlazzo laat in deze bijdrage namelijk een aantal deskundigen, zoals Daniel Willingham, aan het woord over de vraag wat beter is voor studenten: lezen vanaf papier of digitaal lezen.

Aan het eind van de bijdrage vat Ferlazzo de betogen samen. De conclusies laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

  • Niet-lineair lezen -het scannen van teksten vanaf een scherm- is prima als het gaat om het zoeken naar sleutelwoorden of voor lezen voor je plezier. Eigenlijk zouden lerenden elke dag 30-45 minuten aandachtig (linear) vanaf papier moeten lezen.
  • Papieren boeken maken van lezen een meer tastbare ervaring dan digitale teksten. 
  • Scrollen door een digitale tekst is niet bevorderlijk voor cognitieve processen die nodig zijn voor betekenis en begrip van een tekst. 
  • Studenten lezen vanaf het scherm met een andere instelling. Ze nemen het leesproces minder serieus en steken er daardoor minder mentale energie in.
  • Lerenden die problemen hebben met hun werkgeheugen of met aandacht kunnen beter vanaf papier lezen. 

Lezen vanaf papier is effectiever

Deze conclusies kun je niet alleen trekken op basis van ouder onderzoek, maar ook op basis van meer recent onderzoek. Uiteraard wil dit niet zeggen dat digitaal lezen altijd leidt tot slechte leerresultaten. Lezen vanaf papier is echter effectiever voor begrip en betekenis. Het kan wellicht het verschil uitmaken tussen een voldoende en onvoldoende.

Digitaal lezen zou volgens deze bijdrage eigenlijk beperkt moeten blijven tot lezen voor je plezier en voor het scannen van teksten.

Digitaal lezen is m.i. belangrijk voor het cureren van grote hoeveelheden informatie. Met het oog op effectiviteit zou je binnen het onderwijs echter readers en boeken op papier moeten gebruiken, en deels andere vormen van content moeten inzetten.

Lees hier meer over de uitgebreide conclusies van Wilfred Rubens