Dwalingen over zelfsturing


Projecten – Sturing op resultaat is meer succesvol dan sturing op de processen die naar uitkomsten moeten leiden. Dat is inherent aan projecten. Maar het verleggen van de focus gaat niet van de ene op de andere dag leert de zorg, waar zelfsturing een hype is. Verandering zorgt voor onzekerheden, onduidelijkheden en misverstanden. Is zelfsturing niet oude wijn in nieuwe zakken? In een artikel op boardroom zorg de zes meest gehoorde misvattingen over zelfsturing.

Dwalingen over zelfsturing?

De dwalingen en het commentaar over zelfsturing zijn afkomstig van Finext. Filosoof Amanda van Diemen is gespecialiseerd in business development en geeft haar visie. De 6 punten geef ik hier alleen weer, de uitwerking is hier te lezen.

  1. Bij zelfsturing is de organisatie out of control
  2. Zelfsturing is alleen mogelijk met volwassen teams
  3. Zelfsturing is alleen geschikt voor mensen/organisaties met een hoog opleidingsniveau
  4. Bij zelfsturing is de kans op een burn-out groter
  5. Zelfsturing is efficiënt
  6. Bij zelfsturing werk je minder hard

Fail fast, learn fast

Veel mensen vergeten, dat zelfsturing geen doel is, maar een middel om tot een doel te komen. Het meest genoemde doel is snel inspringen op marktontwikkelingen. Zelfsturing levert betere besluitvorming op doordat deze breder wordt gedragen en verhoogt het lerend vermogen van een organisatie: fail fast, learn fast.
Om zelfsturing tot een succes te maken, is het van belang dat het niet sec als managementtrucje wordt toegepast. Mensen moeten zich niet laten afleiden door andere leuke dingen: houd je doel scherp, zowel op organisatieniveau als op individueel niveau. Geldt dit ook niet voor het werken in projecten?