Een projectvaardige overheid


VaardighedenEr zijn regelmatig comboy verhalen in de media dat de overheid doelbewust 5 miljard zou verbranden aan ICT projecten. In werkelijkheid spendeert de overheid ongeveer 2 miljard per jaar aan ICT projecten. In 2007 en 2008 heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan naar de prestaties van ICT projecten. De conclusies waren toen redelijk vernietigend.  Naast het missen van een goed projectmanagement instrumentarium was er ook het gebrek aan een goed rollenspel een van de hoofdoorzaken van de problemen.  Het matige rollenspel werd zichtbaar door o.a. slecht opdrachtgeverschap, waardoor veel ICT projecten op een fiasco uit draaide. De rekenkamer adviseerde om te investeren in projectmanagement instrumentarium enerzijds en anderzijds in de vaardigheden van de betrokken rollen. Wat is daar van terecht gekomen?
 
De  Algemene Rekenkamer heeft in 2012 weer een onderzoek (van 49 grote ICT projecten uitgevoerd)  en 28 maart 2013 is een lijvig rapport verschenen. Het rapport bevat ook al een eerste reactie van de minister op de gedane aanbevelingen. De positieve conclusie is dat de uitvoering van ICT projecten serieus is verbeterd ten opzichte van 2008, maar dat doorpakken nog nodig is. Een aantal bevindingen kort op een rij:
 
  • Het toepassen van portfoliomanagement is gestart voor projecten boven de 5 miljoen.
  • Op vele departementen zijn CIO’s gekomen, maar deze zijn niet (standaard) opgenomen in het bestuur.
  • Haalbaarheidstoetsen is sinds 2007 nog maar drie keer toegepast en wordt als zwaar ervaren.
  • De beslissingscriteria voor al of niet outsourcen is gestart (in 2012), maar deze criteria zijn nog vrij abstract waardoor het gebruik nog minimaal is.
  • Business cases worden meer gebruikt, maar de inzet is nog divers qua volwassenheid.
  • Het gebruik van een ICT dashboard wordt als nuttig ervaren, maar is niet verplicht.
De opdrachtgever wordt ook regelmatig genoemd in het rapport: wat hij doen moet en waar hij verantwoordelijk voor is. Maar hoe die zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren, daar staat niets over in. In de breedste zin vind ik überhaupt niets over de gedragsaspecten van de keyspelers in projecten.  In mijn termen de vijf rollen. In tegenstelling tot het advies van 2008 geeft dit rapport met name adviezen op de inzet van instrumentaria. Die zijn belangrijk en nuttig, maar die bepalen maar voor 32% het succes van projecten.  De overige 68% heeft te maken met het gedrag van vijf rollen. Dit blijkt uit meerdere onderzoeken van onder andere de VU,  KPMG  en  de Rekenkamer en wordt verder geanalyseerd  in mijn boek.
Wat ik ook frappant vind dat de minister (in eerste reactie) de CIO niet op zal nemen in het bestuur. Het paradoxale is dat ICT projecten vaak de big spenders zijn, maar dat bestuurders daar het minst aandacht voor hebben. 
Mijn conclusie na het lezen van het rapport is dat er veel verbeteringen doorgevoerd zijn, maar op het vlak van vaardigheden nog veel te doen is….,; 
 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *