Functies verdwijnen


 

Vijf rollen – Robotisering, vergrijzing en andere ontwikkelingen dwingen bedrijven hun menselijk kapitaal beter te benutten. Om je positie te versterken, moet je als organisatie kennisoverdracht en autonomie stimuleren. Kort gezegd: maak gebruik van de ogen en oren van je medewerkers. De crux is daar je managementstijl op aan te passen.

De noodzaak om te veranderen komt van verschillende kanten. Door robotisering verdwijnen veel banen, vooral op mbo-niveau. Vergrijzing en de noodzaak om langer door te werken hebben als gevolg dat bedrijven steeds meer oudere werknemers in dienst hebben. En dan is er nog het nieuwe werken. Doordat bedrijven kantoorruimte afstoten en nieuwe technologie het mogelijk maakt om op afstand te werken. Maar ook omdat werk en privéleven steeds meer geïntegreerd raken. Zo doet de samenleving een toenemend beroep op mensen om mantelzorg te verlenen en dat gebeurt steeds vaker onder werktijd.

Van functie naar rol

Deze ontwikkelingen dwingen organisaties ertoe medewerkers op een andere manier in te zetten. Banen en taken worden meer fluïde. Mensen krijgen een rol, in plaats van een functie. Kennis is hun belangrijkste troef. Ze moeten het belang daarvan beseffen, weten waar ze nieuwe informatie oppikken om deze op peil te houden en verbanden leren leggen. Het is aan managers dat te faciliteren, want het maakt medewerkers flexibel inzetbaar. En dat is gunstig voor een organisatie.

Faciliteer betekenisgericht werk

Oudere generaties zijn erg loyaal aan hun werkgever en in tegenstelling wat vaak wordt gedacht, niet vaker ziek dan hun jongere collega’s. Het is een mythe dat medewerkers boven de 40 jaar niet meer productief zijn en zich niet meer kunnen ontwikkelen. In dit artikel kan je lezen dat het tegendeel blijk eerder van toepassing te zijn. Wel krijgen ze behoefte aan betekenisgericht werk: minder presteren, meer coachen en kennis overdragen. Bedrijven die daar optimaal van weten te profiteren, bijvoorbeeld door oudere generaties jongere, operationele medewerkers te laten begeleiden, versterken hun positie op de markt.

Robert Jan Blomme van Nyenrode legt in zijn artikel verder uit dat ‘control’ uitoefenen niet meer werkt. Het flexibel inzetten van de (vijf) rollen is balanceren in prioriteiten en keuzes maken. Vast omlijnde werkzaamheden worden minder en projectmatige aanpak groeit. Het verkrijgen van commitment is daarin key en niet ‘control’ of dwang. Uit onderzoek van Daniel Pink blijkt dat autonomie van de professional het meest motiveert om projecten te laten slagen. Autonomie is de basis voor motivatie 2.0

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *