Wat gaat er gebeuren in 2017?


wat-gaat-er-gebeuren-in-2017?

Opvallend – Het jaar 2016 is al weer bijna geschiedenis. De afgelopen weken verschenen artikelen van deskundigen met allerlei profetische uitspraken over 2017. Het nieuwe jaar is volgens de Chinezen het Jaar van de Haan. Hanen geven graag bescherming aan anderen. Naast ‘zelfvoorziening’ is ‘bescherming’ dan ook het woord voor 2017 volgens Adjiedj Bakas. De APP is voorbij, de hedendaagse reality wordt meer virtueel zichtbaar (VR) en Artificial Intelligence (AI) staat weer op de agenda. Een overzicht van de trends, waarbij allerlei fraaie Engelse termen en kreten gebezigd worden.

 

Computable

Volgens Daniel Fallmann, oprichter en ceo van Mindbreeze, ziet dat de de trend in de zakenwereld op gebied van de digitale transformatie doorgaat. Hij noemt vijf ontwikkelingen die door IT 2017 gaat veranderen:

 1. Conversational Systems: Adviessytemen worden echter. De dialoog met de klant wordt zodanig dat hij het doorheeft in gesprek te zijn met een systeem of een human being.
 2. Humanized big data: Data meer visueel maken die tot bruikbare inzichten moeten leiden om business beslissingen te nemen.
 3. Augmented information: Op consumenten gebied al doorgebroken, zakelijk zal 360 graden zicht opkomen, om klanten beter te bedienen.
 4. Proactive information management: Door permanente observatie (van data) kunnen systemen leren om onderscheid te maken tussen relevante informatie, die op tijd beschikbaar komt.
 5. Insight engines: Om bovenstaande te realiseren, zijn zgn kenniscentrales nodig. Informatie verbinden, communiceert in een natuurlijk taal en heeft informatie pro-actief beschikbaar.
 6. Artificial intelligence. Technologieën verbeteren snel, waarbij AI nu wel opkomt. Monkey jobs zullen overgenomen worden door AI, maar genereert ook nieuwe ideeën en business modellen.

wat-gaat-er-gebeuren-in-2017-vr

Executive People

Bob Jansen ziet vijf  technologieen die in periode 2017 – 2022 de wereld fundamenteel gaat veranderen. We willen dat de technologie ons gaat ontzorgen, adviseren, rondrijden, in de watten gaat leggen en beschermen. We willen dat onze omgeving en onze apparaten met ons meedenken, onze agenda’s bijhouden, onze vakanties boeken en ons de dagelijkse beslommeringen uit handen nemen. Dit zijn grote woorden, maar digitale revoluties kosten veel.

 1. Het einde van de APP. In het oerwoud van APPs bemerk je behoefte aan consolidatie. Dankzij de ‘economy of API’s’ is het vooral een kwestie van alles aan elkaar koppelen en achteroverleunen.
 2. De opkomst van cyberspace. Augmented reality, mixed reality en virtual reality zijn binnen een paar jaar niet meer weg te denken uit het wereldbeeld en ook deze revolutie is zich al aan het voltrekken. De techniek is inmiddels zo ver dat er echt indrukwekkende resultaten mogelijk zijn en je ziet dat de engines van games en softwareplatforms VR al standaard ondersteunen. 
 3. Internet of Things: De komende jaren zal een explosieve groei van de ‘things’ zien en tegen 2020 zullen er 20 tot 50 miljard aan het IoT verbonden apparaten zijn (afhankelijk van aan welke analist je het vraagt). Philips werkt bijvoorbeeld aan een digitaal plafond die als datahub fungeert

wat-gaat-er-gebeuren-in-2017-APP

 

Managers Online

Elk gebied wordt software-defined omarmd in 2017 volgens Riverbed Technology. Daarnaast komt er een nieuwe cloudgolf en krijgt de end-user experience meer aandacht. Vijf trends die hun zeker terugzien in 2017.

1. Alles wordt software-defined: Computer omgevingen wordt steeds meer geautomatiseerd beheerd door slimme software en niet door de hardwarecomponenten. 

2. Digitale transformatie leidt tot nieuwe cloudgolf: Bedrijfskritische applicaties gaan verder naar de cloud gemigreerd worden. ‘Cloud-only’ en ‘internet-only’ zijn de toekomst. 

3. De end-user experience staat centraal:  Bedrijven zullen steeds vaker een end-user experience-center inrichten of een medewerker met de functie end-user designer aanstellen om zo de applicatieprestaties te optimaliseren en te voorkomen dat gefrustreerde medewerkers via shadow IT naar eigen oplossingen gaan zoeken.

4. Er komt een einde aan datastorage op de vestigingen: Grote ondernemingen kiezen in 2017 dan ook voor een gecentraliseerd infrastructuurmodel via de cloud. 

5. Strategische architectuur voor digitale transformatie. De strategische architectuur gaat de volledige onderneming omvatten en alle componenten samenbrengen in één software-defined systeem.

wat-gaat-er-gebeuren-in-2017-Software Defined

 

Trendwatcher

Trendwatcher.com pakt breed uit. Op een prachtige one-pager wordt een duit in de zak gedaan en voorspelt men de vijf consumententrends voor 2017. Ik raad je aan de site te bekijken, met hun uitleg en onderbouwing en voorbeelden van innovaties die eraan komen.

 1. 2017’s newest status symbol: digital virtual experiences
 2. Where is next: what will hapen after the Brexit, Trump as president, situation in Middle East
 3. Anonymity makes a comeback.
 4. A new angle on sustainability
 5. New interfaces: The return of the Voice

wat-gaat-er-gebeuren-in-2017- Voice

 

Adjiedj Bakas

Tenslotte een verwijzing naar ‘one of my favorites’, de visie van Bakas. Typerend voor hanenjaren zijn: verdieping, directheid, ruimte voor zonderlingen met vreemde ideeën, schitterende ijdelheid, weinig subtiliteit, meer onbevangenheid. Nu de digitale transformatie echt losbarst en het verdienmodel van menig bedrijf verdwijnt, zoeken grootbedrijf en MKB bescherming. Nu steeds meer (parttime) werkloosheid de kop opsteekt, en de verzorgingsstaat onder druk staat, onder meer door de aanhoudende migratiestromen van talentlozen, zoeken werknemers bescherming. Op zijn site lees je verder wat er volgens hem gaat gebeuren, maar het is ook een vooraankondiging van zijn lezing.

de-jaar-van-de-haan

Kortom

We leven in een tijd van verandering die steeds sneller gaan. Eigenlijk heeft dat meer een oorzaak: internet.  Techniek is niet positief of negatief, in ieder geval niet neutraal. De uitdaging voor ons als individu en professional is om te leren omgaan met verandering. Ook in 2017. Succes en ik wil de lezers veel (werk)vreugd toewensen voor 2017!

bron: foto’s pixabay