Geschiedenis projectmanagement


Geschiedenis projectmanagement

Projectmatig werken bestaat al lang. Grote bouwwerken zoals de piramides in Egypte en de Chinese muur zijn duizenden jaren geleden tot stand gekomen. Prestige of noodzaak was daarbij de belangrijkste drijfveer.

 

Hoe lang bestaat de discipline projectmanagement?

Volgens sommigen is het bouwen van de piramides als eerste projectmatig aangepakt. In een periode van duizend jaar zijn veel piramides gebouwd waarvan er nu nog circa tachtig over zijn. Anderen zeggen dat de bouw van de Chinese muur, met een lengte van ruim zesduizend kilometer, projectmatig is aangepakt. Aan deze bouwwerken hebben duizenden arbeiders gewerkt en in vaak slechte omstandigheden. Het is niet zeker of deze immense bouwwerken projectmatig zijn uitgevoerd omdat daar geen literatuur over gevonden is

Het Manhattan project

Het eerste project met een formele projectmanager en een technisch architect is het Manhattan project geweest (1943‑1946). Dit project heeft de eerste atoombom ontwikkeld met medewerking van bekende wetenschappers zoals Niels Bohr en Albert Einstein. Methodieken waren er toen nog niet, als je de ‘trial and error’ niet tot de methodieken wilt rekenen.Met de ontwikkeling van planningsmethodieken als Gantt is project management meer gegroeid als vak. In het begin werd het gezien als synoniem van (tijds)planning. In de jaren zeventig van de vorige eeuw lag de focus op beheersen.

Vaardigheden spelen een rol

vaardighedenNaast de inhoudelijke component heeft al vrij snel de uitbreiding plaatsgevonden van alleen “planning” naar andere beheersaspecten zoals “geld” en “kwaliteit”. Nog weer later zijn daar soms “informatie” en “organisatie” aan toegevoegd In de jaren negentig is de menskant van projecten benadrukt. Er heerste sterk het gevoel dat methodieken te instrumenteel en te mechanisch werden benaderd. Uiteindelijk moet al het werk door mensen worden verricht. Vandaar dat zaken als motivatie, teamsamenstelling, kennis en dergelijke toen meer de aandacht hebben gekregen. In het begin van de 21ste eeuw is de wereld weer volop veranderd en staan we nu voor de opgave om de potentiële starheid van projectmatig werken te verbinden met de veranderingssnelheid in de projectomgeving. Het project van vandaag is de kernactiviteit van morgen. Daarom verveelt projectmatig werken nooit…..