Het negenvlaks model in een Agile context


Projecten – Agile betekent wendbaar en deze duiding is de spijker op z’n kop. De meeste agile methoden zijn het bekendst vanwege hun toepassing binnen applicatie- en softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt met iteraties, kleine opzichzelfstaande projecten die steeds iets bruikbaars opleveren. Teams zijn multidisciplinair en het eigenaarschap is geborgd in de rol van de product owner. Voorbeelden van Agile methoden zijn kanban, scrum en het Scaled Agile Framework.

 

Tip van Pak Je Rol

TimeChimp urenregistratie 

Maximaal overzicht door minimaal inspanning!

 Deze online urenregistratie software is perfect voor zzp’ers en projectteams en geeft je direct inzicht in je projecten.

Bekijk en probeer

Lees meer over TimeChimp

 

Het negenvlaks model is niet versleten. Integendeel.

Veel organisaties hanteren – nog steeds – voor het besturen van ICT het robuuste negenvlaks model (van Rik Maes) of varianten daarop. Het model lijkt vanwege zijn eenvoud en praktische bruikbaarheid de tand des tijds glansrijk te doorstaan. Het kent drie lagen en drie kolommen waardoor negen vlakken ontstaan. De lagen betreffen strategie (richten, scope 3 tot 5 jaren), tactiek (inrichten, scope 1 tot 3 jaren) en operatie (verrichten, scope tot 1 jaar). De drie kolommen representeren het businessdomein, het informatievoorzieningsdomein en het technologiedomein.

Maar hoe bruikbaar is het model nu nog, gelet op de eerder beschreven uitdagingen waar bedrijven voor staan? Past een strategische scope van 3 tot 5 jaar, of een tactische planningshorizon van 1 tot 3 jaar nog wel? De indeling in de drie genoemde horizontale lagen roept associaties op met de bekende watervalmethode.

 

Agile in combinatie met het negenvlaks model

Als we de agile methoden projecteren op het negenvlaks model dan zien we in eerste instantie toepassing binnen vlak 5, waar softwareontwikkeling plaatsvindt. De tactische planningshorizon verkleint hierdoor sterk: van 1 tot 3 jaar naar maximaal 3 maanden of zelfs 3 weken of 3 dagen!

Het bovenstaande zijn enkele citaten uit het artikel van Henk Stienstra en Remko Zuidgeest. Agile kan goed werken in projecten, maar zelfs op strategisch niveau kan – voor bepaalde business – prima Agile gewerkt worden. Het framework van Rik Maes is ook dan zeker van toepassing, maar met een significant kortere (tijd) horizon. Beide auteurs sluiten prikkelend hun artikel af met door afscheid  te nemen van documenten getiteld ‘Informatiebeleidsplan 2016 – 2019’ en omarmen het digitale en dynamische dashboard ‘Q3 -2016: implementatieaanbevelingen radarteam digitale trends en ontwikkelingen’. Inspirerend!