Its the team stupid!


Veranderingen zijn van alle tijden maar door de technologisering neemt de snelheid van veranderen toe. De komende dertig jaar zijn, volgens futuroloog Arjan Kamphuis, meer veranderingen in aantocht dan in de voorgaande afgelopen 1000-10000 jaar. Wat betekent dit voor projecten? Door de toenemende technische complexiteit en de opgelegde tijdsdruk – door de veeleisende consument – moeten projecten in een kortere doorlooptijd hun product opleveren. Een spannende uitdaging, want projecten falen nog steeds. Er is regelmatig onderzoek uitgevoerd naar de faalfactoren van complexe projecten. Veel heeft te maken rond te woordje ‘te’: te SNEL, te VEEL, te VAAG, te WEINIG, te GROOT. Projecten met een beperkte complexiteit, onzekerheid en noviteit kunnen over het algemeen prima aangepakt worden met veelvoorkomende PM methoden als PRINCE2, PMBoK of PMW. Maar in complexere settings werken methodes niet, maar mensen wel. In verschillende onderzoeken komt naar voren dat projecten mislukken omdat betrokkene in en rond projecten hun verantwoordelijkheid niet nemen. In concreto: circa 30% van projectsucces wordt bepaald door de gebruikte PM methode. De resterende 70% wordt bepaald door…mensen. Wat is het geheim? Mensen hebben een bepaalde rol die in hun gedrag tot uiting komt. Ik bedoel de rollen van opdrachtgevers, stakeholders, teamleden, projectmanagers en lijnmanagers als ondersteuners. Als die vijf rollen samen hun verantwoordelijkheid nemen, ontstaat er in het team een mooi #samenspel. Net als in topsport. Klaas Jan Huntelaar is een buitengewone voetballer. Maar met elf Huntelaar’s wordt Nederland geen (Europees) kampioen. Dat krijgt het team alleen voor elkaar door goed samenspel. Zo ook met projecten. Een goede projectmanager is essentieel. Maar niet voldoende. De andere rollen moeten ook aan de bak en hun verantwoordelijkheid nemen. Doen ze dat niet? Spreek elkaar er op aan en vraag om voor-te-koppelen als een afspraak niet nagekomen kan worden.
Projecten zijn alleen succesvol als de betrokken spelers hun rol pakken. Concreter: hun verantwoordelijkheid. Speelt iemand zijn rol niet goed? Durf te wisselen, net als in topsport. Want: its the team stupid!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *