Kunstig opdrachtgeverschap


Kunstig opdrachtgeverschap

Vijf rollen – Er is een renaissance nodig in de automatisering. Bij veel bestuurders leeft het idee dat IT vooral ‘moeilijk’ is en overgelaten moet worden aan mensen die er verstand van hebben. ‘Techneuten weten toch beter hoe het zit met die eentjes en nullen dan wij’, hoor ik ze bijna denken als ik met bestuurders aan tafel zit. IT’ers hebben dan weer vaak het idee dat de problemen van organisaties over de schutting worden gegooid. ‘Er moet een heel nieuw bedrijfssysteem komen, wij mogen dat bedenken en de klant geeft niet thuis als we willen overleggen.’
Die misvattingen halen niet het beste in de partijen naar boven…

Intensieve relatie tussen de rollen

Een opdrachtgever (rol 1) en een leverancier (rol 5) hebben doorgaans een intensieve relatie, tenminste, idealiter hoort dat zo te zijn. De klant heeft bijvoorbeeld een automatiseringswens en de IT’er mag het uitvoeren. Nu schuilt daarin al de kern van het probleem; die wens van de klant is voor de automatiseerder niet altijd even duidelijk. Want de klant heeft niet altijd een duidelijk idee en een automatiseerder lijkt niet altijd bereid om goed te doorgronden wat de klant nu eigenlijk precies wil. Bovendien is er vaak een flink communicatieprobleem; het ‘it-speak’ is vaak flink anders dan het ‘bestuurders-speak’. En dat is zonde, want als bestuurders duidelijk kunnen maken wat hun wensen zijn, kunnen de mooiste bouwwerken worden gemaakt. Sterker nog, zo zijn de mooiste bouwwerken gemaakt.

De Duomo als metafoor

De Duomo in Florence was honderden jaren geleden een van de grootste, imposantste kathedralen in de westerse wereld. Het noorden van Italië bloeide als nooit tevoren, oorlog leek tot het verleden te behoren en er ontstond een stedelijke elite van handelslieden, ambachtsgilden en bankiers die goede zaken deden en het breed konden laten hangen. Steden als Sienna, Luca en Pisa concurreerden met Florence om de grootste en vooral de mooiste kerken en paleizen.

In het artikel lees je verder wat de overeenkomsten op zijn tussen de opdrachtgevers van een kathedraal en een IT-product. De ervaren projectmanager (rol 2) zal de reacties die onder het artikel staan herkennen. De rol van opdrachtgeverschap roept altijd weer veel emoties op… 

 

Opm: Zie hier een welke 5 rollen ik bedoel