Lean werkt niet


Projecten – Stel je eens voor dat je naar de dokter gaat voor een serieuze ziekte. En dat hij een behandeling voorschrijft die in het verleden patiënten niet alleen compleet gezond maakte, maar nog gezonder dan daarvoor. Ik weet zeker dat je erg enthousiast met de behandeling zou willen beginnen en de dokter gelijk om een doktersrecept zou vragen. En hoe zou je reageren als de dokter een andere behandeling zou adviseren, met slechts 10% kans op herstel? En waar bij de overige 90% van de patiënten allerhande verbeteringen op de korte termijn plaatsvinden, met uiteindelijk toch een terugval in het ziektebeeld?

Fundamenteel anders leven

Ik denk dat je dan de dokter zou vragen waarom hij een behandeling met zo’n geringe slagingskans voorschrijft, en hoe je tot die 10% succesvolle patiënten kan behoren. Zijn reactie is dat je fundamentele veranderingen moet invoeren in je levensstijl, een gedisciplineerd dieet moet volgen en een vastomlijnd regime van fysieke inspanning. De patiënten die hierin faalden hadden geen succes met de behandeling, dus jij stelt je in om de behandeling strak te gaan volgen met de overtuiging dat je daarmee de grootste kans hebt op herstel.

Lean is de behandeling

Misschien had je de analogie al herkend en gezien dat het niet om een ziek persoon gaat, maar om de operationele prestaties van een organisatie. En dat Lean Deployment de behandeling is. Hoewel de statistieken variëren, toont de meerderheid van de cijfers dat ongeveer 70% van de Lean Transformaties niet het beoogde resultaat halen en dat in circa 90% van de gevallen de organisatie vijf jaar nadat de Transformatie is opgestart niet beter presteert of zelfs slechter. Waarom werkt Lean, na 60 jaar Lean Thinking, niet goed genoeg voor een grote meerderheid van de organisaties?

Twee essentiële succesfactoren

Als deze kwestie ter tafel komt, wordt vaak Falend Leiderschap als oorzaak van het probleem aangehaald. Het is een gebruikelijke perceptie dat als het Leiderschap doet wat het moet doen, de meerderheid van de organisaties een succesvolle Lean Transformatie zou doorlopen tot excellent opererende organisaties. Maar er zijn vijf inhoudelijke redenen waarom het vaak mislukt, aldus Philip Holt, die een boek heeft geschreven over Lean Transformaties. Lees zijn gehele artikel en zijn conclusies. Het is terug te brengen tot twee succesfactoren: gedrag en discipline.