Oefen aanspreken

 0.00

Waardevol artikel ontvangen

 

 

 

Aanspreken is lastig. We doen het daardoor vaak niet. Deze handreiking die je kunt downloaden is ontwikkeld door BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector). Het BIOS is geïnitieerd en wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De praktische oefeningen die erin staan beschreven gebruik ik ook in de trainingen.

 

Beschrijving

Het is publiek geheim dat veel leidinggevende het moeilijk vinden om rollen in hun omgeving aan te spreken. Vaak wordt het uitgesteld of niet gedaan. Dit wordt bevestigd uit een doorlopend  onderzoek van Be7.  Er worden vijf excuses genoemd om niet aan te spreken.

Dit onderzoek laat zien dat leidinggevende vaak, om toch wel bekende, redenen hun omgeving niet aanspreken. In projecten is dat ook zichtbaar:  uit mijn eigen onderzoek in 2012 blijkt dat het actief sturen van het commitment van de 5 rollen in projecten voor 68% het succes bepaald voor projecten. Vandaar in mijn optiek het beperkte nut van projectmanagement methodieken zoals Prince2.

Commitment

Commitment realiseer je met met afspraken maken en (veranderende) afspraken houdt je in stand met aanspreken. Is dit makkelijk? Nee, ook ik heb last van uitstellen. Mijn belangrijkste tip is om altijd aan te spreken, rekening houdend met de feedback regels. Voor uitgebreide informatie over aanspreken, verwijs ik je graag naar het artikel met mooie tips en oefeningen.