Aanbieding!

cursus projectmanagement

 199.00

Meer info & aanmelden

 

 

 

Met de cursus Projectmanagement (basiskennis) leren we u welke methoden hiervoor bestaan en wanneer u ze moet toepassen. De cursus volgt u bij NHA, waarbij u elke dag kan beginnen. De persoonlijk begeleiden gaat via internet. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 6 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!

Beschrijving

We leven in een tijd waarin projectmatig werken niet meer is weg te denken. Iedere werknemer binnen een willekeurige organisatie neemt deel of geeft leiding aan meerdere projecten tegelijkertijd. Het kan heel goed zijn dat u zo nu en dan het overzicht mist om op een efficiënte en effectieve manier binnen een vooropgestelde tijd en binnen een vooropgesteld budget uw taken uit te voeren.

Wees gerust; u bent niet de enige! Net als u kampen veel mensen met de uitdaging om structuur, overzicht en kosten te beheersen bij grote of complexe projecten. Projecten vinden plaats binnen elke sector waar mensen werken; de bouw, industrie, maar ook de dienstensector. Het succesvol voltooien van een project vraagt om goede planning, goed leiderschap, heldere communicatie en een duidelijke taakverdeling. De cursus is als volgt opgebouwd:

Studieprogramma

Na de cursus Projectmanagement bent u niet alleen in staat om projectmanagement te begrijpen, maar leert het ook toe te passen. U krijgt inzicht in de verschillende projectfasen en leert de samenhang tussen deze fasen kennen. Zo kunt u ze uiteindelijk als een samenhangend geheel realiseren. Kortom u leert dat elk project, hoe complex ook, steeds weer volgens een duidelijke logica is opgebouwd.

Inleiding projectmanagement

Wat is de betekenis van de term ‘project’ en hoe ziet het proces van ‘managen’ eruit? Wat zijn de 5 assen voor het beschrijven van een project?

Organisaties en projectmanagement

Iedere organisatie is anders. Het type organisatie bepaalt dan ook welke vorm van projectmanagement nodig is. Afhankelijk van de organisatiestructuur (bijvoorbeeld matrixstructuur of teamstructuur) worden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in een project bepaald.

Methoden en processen

Welke projectmanagementmethoden bestaan er, wat zijn de voor- en nadelen en welke methode is het best toepasbaar voor welk project.

Het projectmanagementproces

Bij ieder project hoort een planning, een budget en natuurlijk één of meerdere doelstellingen. Al deze aspecten moet een projectmanager in de gaten houden. Daar komen nog andere elementen bij als kwaliteit, tijd, kosten, organisatie en informatie. In dit onderdeel van de cursus worden de verschillende stappen geduid en leert u waar zich mogelijk valkuilen voordoen.

Projectinitiatief

De opstartfase van een project gaat vooraf aan het eigenlijke project. In de opstartfase worden de situatie en de behoeften van de stakeholders geanalyseerd en een projectvoorstel geschreven. Wij leren u hoe u een projectvoorstel uitwerkt en voorziet van de benodigde elementen.

Projectplanning

We gaan uitgebreid in op de volgende zaken: WBS (work breakdown structure), taken en tijdsplanning, resources en werklastverdeling, budget, risico, kwaliteitsborging, communicatie, projectplan en baseline.

Projectuitvoering

Als projectmanager bent u tijdens de uitvoering van uw project verantwoordelijk voor het opvolgen, controleren en bijsturen van de elementen uit de projectplanning. We leren u hoe u uw planning controleert en gestructureerd bijstuurt. Uiteindelijk kunt als volleerd projectmanager het project met goede resultaten afsluiten.

Iedere les sluit af met een samenvatting van de bestudeerde lesstof, gevolgd door oefenopgaven. Zo wordt u meteen getest op uw kennis en zult u zich bekwamen in alle vaardigheden die een projectmanager nodig heeft.