Op weg naar een projecten samenleving


Op weg naar een projecten samenleving

Projecten – Zijn we op weg naar een projecten samenleving? Onderzoeken laten zien dat projecten een substantieel onderdeel zijn gaan worden van het Bruto Nationaal Product (BNP) van veel landen. In Duitsland is de verwachting dat het BNP in 2020 circa 50% project gerelateerde activiteiten zijn. In Nederland zal het niet veel lager zijn. We spreken met een mooi woord over de projectificatie van de maatschappij.

De diversiteit van projecten neemt toe, met als gevolg dat de achtergronden van professionals die project managen ook toeneemt. Van oudsher waren projectmanagers vaak technici, maar steeds meer sociologen, juristen en bedrijfskundigen gaan projecten managen. Deze ontwikkelingen worden beschreven door het recent uitgebracht rapport van IPMA: ‘Trends in projectmanagement – het aanzien van 2016’. Drie van de vijf trends beschrijf ik hieronder kort.

Trend: Projectificatie

Professor Hans Bakker van de TU-Delft beschrijft in het rapport zes redenen waarom projectificatie toeneemt:

1. Groeiend aantal projecten
2. Activiteiten worden omgezet in projecten
3. De context wordt aangepast aan het werkveld van projectmanagement
4. Verzameling van projecten worden ingezet voor stratgieontwikkeling
5. Complexe sets van activiteiten worden als een project ingepland
6. Project wordt een mode verschijnsel

De schaduwzijde van de projectificatie is dat de werkdruk toeneemt, met de kans van burn-out and andere gezondsheidsproblemen van de betrokken rollen. Daarnaast worden relaties tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en team minder duurzaam. Want die worden beëindigd van project naar project, al heeft dat natuurlijk ook voordelen. In de loop van de jaren verandert projectmanagement van een gereedschap om verandering te realiseren naar een onderdeel om de strategie te realiseren. Dat heeft grote gevolgen. Succesvolle projectteams die autonoom en krachtdadig opereren kunnen een destabiliserend effect hebben op de permanente (lijn)organisatie. Ook daar moet een weg in gevonden worden om dat in balans te brengen.

Trend: Hybride project methodieken

De project complexiteit wordt bepaald door de techniek, organisatie en externe factoren, waarbij invloeden van buitenaf (globalisering) groter wordt. Externe partijen worden vaker in het begin fase van een project al meegenomen, wat het draagvlak vergroot.
Agile methodes worden vaker toegepast om de stijgende onzekerheid te managen, zoals technologisch ontwikkelingen of snel veranderende klantbehoeftes. Agile wordt als het ware de paraplu voor meer flexibel methodes van (project)management. De komende jaren zullen hybride methodes groeien: een mix van Agile en waterval (PMW, Prince2) methodes. De nadruk komt steeds meer te liggen op het begrijpen van de complexiteit en het bewuster maken van afwegingen om complexiteit in te zetten om project siccesvol te laten zijn.

Trend: Methodes werken niet, mensen wel

In het IPMA competentie baseline 4.0 is de plek van gedragscompetenties groter worden. Voorheen lag meer de nadruk op vaktechnische competenties. De projectmanagers worden veel eerder betrokken, bijvoorbeeld in de idee ontwikkelfase. Het samenspel en het sturen van de rollen zoals stakeholders en opdrachtgever is essentieel waar de projectmanager meer een verbindende rol speelt. Ook van het projectteam wordt meer gevraagd: een projectopdracht is nooit af. Het ontwikkelt zich gedurende het project en dat vraagt meer meedenk- en aanpassingsvermogen. De toegevoegde waarde van de projectmanager naar het team is groot en divers en dat vraagt veel van zijn of haar soft skills om de (vijf) rollen te sturen

Er zijn totaal vijf trends beschreven in het overzichtelijk rapport. Het inkijkexemplaar is op de site van IPMA te vinden. Tijdens de Projectmanagement Parade op 11 april zal naar verwachting er ook aandacht aan gegeven worden. Informeer bij IPMA Nederland via info@ipma.nl om het volledige onderzoeksrapport aan te vragen.


 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *