PPM jaarcongres 31 mei 2017


PPM jaarcongres 31 mei 2017 met thema Naar een wendbare, agile organisatie, met behoud van koers

Projecten – Het PPM jaarcongres op 31 mei 2017 heeft als thema ‘Naar een wendbare, agile organisatie, met behoud van koers’. Het PPM Jaarcongres is, al 13 jaar, dé plaats waar PPM professionals elkaar ontmoeten en de laatste ontwikkelingen delen onder collega’s. Bent u er ook bij aanwezig?

In veel organisaties heeft Agile werken topprioriteit. Het is geen geheim dat de wendbaarheid van vitaal belang is in onze complexe, interruptieve en snel veranderende (projecten) samenleving. Maar hoe zit het met de koers en de visie die de wendbare organisatie leiden naar het realiseren van de strategie? Hoe ontwikkelen organisaties zich naar meer agile manieren van werken en agile portfolio besturing? Welke rol wordt verwacht van de portfolio manager in deze transitie? Hoe ga je als portfoliomanager leiden (of volgen)? Welke kansen biedt dit voor portfoliomanagers?

Volledig agile

Door de invoering van agile manieren van werken (Lean, Scrum, Kanban, SAFe en LeSS) wijzigt de manier waarop we veranderingen definiëren en uitvoeren in rap tempo. Sommige organisaties lukt het om ‘volledig agile’ te zijn. Veel organisaties echter zullen zich herkennen in een hybride situatie, met zowel oude (waterval) en agile manieren van werken. De delivery- en portfolio processen in veel organisaties bevatten daar een bonte verzameling van initiatieven, projecten, programma’s, sprints, taken en online activiteiten. Processen die moeten helpen om de veranderingen te realiseren.

Van Budgetgedreven naar realiseren van waarde

De overgang van traditioneel portfolio- en projectmanagement naar compleet agile werken is een traject met verschillende uitdagingen. De agile methoden, bijvoorbeeld vaste teams, duwen de besluitvorming over veranderactiviteiten weg van budgetbesprekingen in de richting van de besluitvorming over het realiseren van waarde. Dit is uiterst moeilijk voor organisaties die al decennia lang budgetgedreven zijn.

De focus op het realiseren van waarde biedt portfoliomanagers kansen om zich meer te richten op de strategische kant van de portfoliobesturing:

  • Strategisch: Hoe het portfolio van veranderinitiatieven aan sluiten op de (zakelijke) organisatiedoelstellingen en strategie. Hoe gaan we die doelen bereiken, welke initiatieven leveren de beste bijdrage daaraan?
  • Tactisch: Hoe het portfolio van veranderinitiatieven te verbinden met de haalbaarheid. Heeft de organisatie voldoende mogelijkheden om de resultaten te leveren en zijn de inspanning, en kosten in balans met de voordelen en de waarde?

Terwijl de agile teams en de release trains zorgen voor de levering, zorgt portfolio management voor de focus op het realiseren van doelen, strategie en benefits. Hebben we nieuwe instrumenten nodig voor (project) portfolio management in de komende decennia? Of kunnen we gebruik maken van de huidige instrumenten, misschien door ze op andere wijze in te zetten?

Hoe werkt dit, wat gebeurt er in organisaties op weg naar meer agility in de delivery van veranderingen en in de portfoliobesturing? Tijdens het 13e Project Portfolio Management Jaarcongres verkennen we deze thema’s en uitdagingen in verschillende situaties, met sprekers uit verschillende organisaties en vanuit verschillende perspectieven.

Foto: pexels.com

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *