Projectmanagement, (g)een professie?


Een vakIk had pas een discussie of projectmanagement een professie is ja of nee. Daar kan je heerlijk  academisch over filosoferen. Omdat ik in mijn boek over het ‘rollenspel’ en het ‘samenspel tussen rollen’ heb, kwam de vraag op tafel, wat is het verschil tussen een rol en een functie? Daarom: even ‘back-to-basics’, waarbij ik de opdrachtgever als rol neem en de projectmanager als functie

Een rol is mi een verzameling van verantwoordelijkheden die (samen)gevat  wordt onder een bepaalde naam. Zo wordt de rol genaamd opdrachtgever vaak vervult door een persoon die in het dagelijkse leven de functie heeft van lijnmanager of productmanager. Een functie is een vaste positie die een persoon in een organisatie heeft, gekoppeld aan een vaste verzameling van verantwoordelijkheden.
Een rol heeft vaak een tijdelijk karakter en bevat soms extra gedelegeerde verantwoordelijkheden (=mandaat)  over de eigen functie heen. Bijvoorbeeld een academiedirecteur heeft de (tijdelijke) verantwoordelijkheid gekregen om zijn collega directeuren te verbinden aan de business case van een project. In het voorbeeld van de productmanager: hij moet er voor zorgen dat zijn product een onderdeel is van de productfamilie roadmap binnen zijn business eenheid.

Dan komen we bij de vraag: Is het een professie? Bij projectmanager is vaak de rol equivalent aan de functie. Er horen bepaalde (management)vaardigheden bij, die geleerd wordt door een bepaald (al of niet) gecertificeerd leerprogramma te doorlopen. Dit certificaat is vaak de start van de professionalisering en wordt daarna verrijkt door praktijkervaring. Ikzelf heb ook zo’n leerprogramma doorlopen. Dit was als een soort leerwerktraject die geen losse vaardigheidstrainingen bevatte maar het was een geïntegreerd traject waarin hard en zacht ineen geschoven waren.

Samenvattend is een projectmanager geen officiële professie in de letterlijke zin van het woord.  Het heeft niet de statuur als van een arts of advocaat en heeft geen wettelijk beschermde status. Misschien is het meer een ambacht: je start als gezel – met bepaalde basisvaardigheden – en na een periode van vervolgopleiding en leren in de praktijk wordt je meester. Meester in het managen van projecten. Het sturen van de samenwerking tussen rollen en functies, waarbij een aantal functies een bepaalde tijdelijk rol vervullen. Als basis vind ik het wel van belang dat de vijf rollen de projectmanagementdiscipline ontwikkeld hebben. Dat betekent concreet het snappen van de samenhang tijd, geld en scope. Maar ook elkaar kunnen aanspreken op elkanders verantwoordelijkheden.

De projectmanager is in de regierol en ik verwacht dat hij de andere rollen stuurt. Aangezien het werken in projecten tegenwoordig volop in de dynamiek staan betekent, is het ook willen. Ik las ooit ergens dat een projectmanager zijn vak ook als passie of roeping moet zien: literatuur lezen, willen leren, kunnen toepassen, feedback vragen en toepassen. Al het geleerde ook willen publiceren en last-but-not-least ethisch handelen. Ofwel continue willen ontwikkelen en groeien en andere rollen daarin meenemen.

Het blijft boeiend…

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *