Projectmanager, ga voor een dreamteam!


 

Projecten – Een van de redenen waarom veel (projecten)teams falen, is dat ze vanaf het begin gedoemd zijn te mislukken. De laatste vijftien jaar is veel onderzoek gedaan naar de dynamiek van teams. Hoe stel je teams samen, hoe moeten ze werken, welke typen mensen moeten worden aangesteld en hoe moeten de leden van het team met elkaar omgaan tijdens de levenscyclus van het team.

Vier aspecten

Helaas zijn de resultaten van deze onderzoeken zelden op systematische wijze in de praktijk toegepast, zeker niet in combinatie met elkaar. Toch zijn er vier essentiële aspecten waar team samenstellers op moeten letten:

  1. Diversiteit in cultuur, levenservaring, vaardigheden en denkprocessen
  2. Dicht bij elkaar projectteams werken beter als de leden dichter bij elkaar zijn. Dat geldt zelfs in het tijdperk van virtuele teams (zie vorige blog!)
  3. Omvang Groter is niet altijd beter. Meestal zijn grotere teams zelfs slechter
  4. Hiërarchie Managementlagen verhogen de effectiviteit, maar niet altijd de productiviteit

Op managementimpact worden deze aspecten toegelicht en dit goede input is voor een projectmanager.  In mijn werk als informatiemanager (CIO) initieer ik veel projecten. Een van de eerste dingen die ik aan de projectmanager meegeef is a) om het spel goed te spelen met de opdrachtgever en b) om zelf een dreamteam samen te stellen. Dit artikel geeft mooie triggers.