projectmanager richt naar resultaten toe


ProjectmanagerIs de projectmanager niet de meest besproken rol in projectenland? Hij* is een organisator pur-sang, pro-actief en gedreven om zijn team naar concrete resultaten toe te laten werken.  De projectmanager kan extern ingehuurd zijn maar kan ook uit de interne (lijn)organisatie komen. In het kader van de blogserie rollen zijn repsonse-able‘   heeft de projectmanager volgende verantwoordelijkheden:

 • Opstellen en uitvoeren van het (projectmanagement)plan binnen gestelde marge van tijd, geld, risico’s en specificaties in lijn met de projectopdracht.
 • Afspraken – niet vergeten vast te leggen –  maken met de lijnmanager(s) over de inzet van teamleden.
 • Managen van de veranderingen** en impact op tijd,  geld,  specificatie’s en risico’s analyseren  en dit ter besluitvorming voorleggen aan de opdrachtgever.
 • Opleveren van resultaten die voldoen aan de kwaliteitseisen en gestelde kaders.
 • Regelmatig uitvoeren van een risicoanalyse en en acties om de risico’s te minimaliseren.
 • Regisseren en sturen van de opdrachtgever enerzijds en het inzetten van de teamleden anderzijds.
 • Opleveren van resultaten die voldoen aan gestelde de kwaliteiteisen, kosten en planning.
 • Juist toepassen en gebruiken van een projectmanagement methodiek (projectplan, voortgangsrapportage enz) die binnen de organisatie is afgesproken. Dit kan Prince2 of een bedrijf-specifieke methodiek.

 De randvoorwaarde voor de projectmanager om goed te functioneren is dat de toegezegde teamleden echt beschikbaar zijn, het budget, tijdige besluitvorming van de opdrachtgever is en middelen beschikbaar zijn (sjablonen, tools, secretariële ondersteuning enz).

Ik krijg wel eens de vraag wat de belangrijkste verantwoordelijkheid is van een projectmanager. In mijn optiek is dat verander(ingen) management. Een project die exact volgens het vooraf bedachte plan wordt uitgevoerd bestaat niet meer. In de dynamiek van vandaag is daarom belangrijk de veranderingen actief te managen. Eigen voorbeeld:  een product demonstreren op een beurs. Stel, dit was niet voorzien in het plan dan kost dit menscapaciteit en euro’s.  Als de opdrachtgever graag wil dat het gedemonstreerd wordt en zal hij akkoord moeten gaan met het extra budget. Als projectmanager is belangrijk deze verandering te managen en het budget/plan aan te passen en op de nieuwe situatie te sturen. 


* Overal waar ‘hij’ staat mag je ook ‘zij’ lezen!
** Het  onbewust uitbreiden van de specificatie, zonder tijd en budget enz daar op aan te passen wordt  scope-creep genoemd.

 
Deze blog is een onderdeel van de serie ‘rollen zijn response-able‘ en gaat over de verantwoordelijkheden van de vijf rollen. In de volgende blog het teamlid: verrichten.
 
 1. Rollen zijn response-able
 2. Richtinggevende opdrachtgever
 3. Projectmanager richt naar resultaten toe

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *