Je hebt niets aan projectmanagers


Projecten – Vandaag zag ik op Facebook weer zo’n plaatje voorbij komen. Over hoe verschillende rollen tegen de projectmanager aankijken. De projectmanager ziet een geniale man die alles onder controle heeft. De rest van de projectorganisatie (en daarbuiten) ziet een draaier met excuses, een lanterfanter die anderen het werk laat doen en een wijsneus die overal een mening over heeft en nergens verstand van.

Hebben ze gelijk?

Zoveel mislukte projecten. En als een project lukt, is het vaker ondanks, dan dankzij de projectmanager. Dus een projectmanager, zelfs met een mooi Prince2 practitioner certificaat, is nutteloos. Projectmanagementmethodes zijn nutteloos. Ze zijn beide nutteloos, als de methodiek doel op zich wordt. Een project heeft een LEIDER nodig. Geen manager.

Toch Stephen Covey

Op de website van Knipoog ICT reflecteert Gerdy Heek op de 7 eigenschappen van Covey. Deze eigenschappen plot ze op de projectleider. Met de nodig humor en zelfspot. Tenslotte voegt ze een achtste eigenschap die m.i. bepalend is voor het succes van projecten: eigenaarschap. Van de vijf rollen en op alle niveaus. Haar blog is herkenbaar, confronterend en leest met een glimlach.