Recensies Pak je rol


Pieter de WitteIn mijn Thales-periode heb ik op aangename wijze samengewerkt met Ludo Zwaan, een ervaren deskundige op het gebied van werken in projectverband. In zijn boek “Pak je rol en stuur de rollen!” maakt hij de lezer deelgenoot van zijn deskundigheid. Zowel voor beginners op projectgebied als voor gevorderden bespreekt Ludo de ins en outs die bepalend zijn voor succesvolle projecten. Het is te loven dat hij zich daarbij niet beperkt tot alleen de technische kant van het werken met projecten. Hij besteedt ook uitgebreid aandacht aan de meest bepalende factor voor projectsucces, namelijk het gedrag van mensen. Mede omdat dit mijn werkgebied is als organisatieadviseur, had Ludo mij om feedback gevraagd tijdens de totstandkoming van het boek. Met plezier heb ik na herlezing van de volledige tekst na verschijning kunnen constateren dat Ludo erin geslaagd is om een goed evenwicht te vinden tussen techniek en gedrag. Wat dit laatste betreft, focust het boek – terecht! – vooral op het samenspel van mensen die werken in projecten en op ieders verantwoordelijkheid daarin. Bovendien is het voor het eerst dat ik de managementstijl “sturen op verantwoordelijkheid” tegenkom in een boek over het werken in projecten, hetgeen blijk geeft van het feit dat de auteur op de hoogte is van de modernste inzichten. Ik hoop dan ook van harte dat velen, die – in welke rol dan ook – werkzaam zijn in projectverband het boek zullen lezen!

~Ir. Pieter B. de Witte, oprichter en eigenaar Turning Point Consultancy (TPC)

 

Boek bestellen