Rationeel brainstormen


 

Rationeel brainstormen

Projecten – Het aanbod aan management theorieën, ideeën en modellen barst uit zijn voegen. Een daarvan is de Bono methode. Sprout beschrijft via de Edward de Bono methode welke persoonlijkheden er bij vergaderingen zitten en hoe je ze op één lijn krijgt. Het artikel is niet alleen voor ondernemer handig, maar ook projectmanagers en opdrachtgevers. De essentie wordt kort en krachtig uitgelegd. 

Denkstijl verschilt 

Niet iedereen heeft dezelfde ‘denkstijl’ als het gaat om een klus die gezamenlijk aangepakt moet worden. Het leidt tot contraproductieve discussie en zo de voortgang in (project)teams flink vertragen of frictie veroorzaken. De Britse psycholoog Edward de Bono geeft een overzicht van verschillende denkstijlen; hij noemt die de ‘six thinking hats’ ofwel de zes hoeden met verschillende kleuren. Elke kleur heeft een betekenis:

  1. Blauw – overzicht: de hoofdlijn zien, waar gaat het om, wat is het doel?
  2. Wit – informatie: wat zijn de feiten, wat weten we wel/niet, wat moeten we onderzoeken?
  3. Rood – emotie: wat voel je er instinctief of emotioneel bij?
  4. Zwart – kritisch: voorzichtig, oordelend, problemen en zwakten zien.
  5. Geel – optimistisch: positieve mogelijkheden zoeken, ook in het negatieve.
  6. Groen – creativiteit: het uitdagende nieuwe onderzoekend willen bekijken.

Kinderfeestje?

In het artikel op Sprout wordt uitgelegd hoe de hoeden kunnen helpen om ieders denken over het project vrijer en ruimer te maken. Het helpt om  begrip voor elkaar te hebben als iemand na de oefening weer vanuit zijn specifieke denkstijl reageert. Dit kleurenhoedjesfeest kan een beetje op een kinderpartijtje lijken, maar ik spreek uit ervaring dat de Bono methode mij geholpen heeft gestructureerd te brainstormen.