Richtinggevende opdrachtgever


Vijf rollen – Hoe sterk geeft de opdrachtgever in uw organisatie richting aan het project? In de blog serie van ‘rollen zijn response-able‘ vandaag de meest omstreden rol: de opdrachtgever. De richtinggevende opdrachtgever, vaak een MT lid, is het scharnierpunt tussen de permanente (lijn) organisatie en de project organisatie. Uit recente onderzoeken wordt bevestigd (zie mijn vorige blog) dat de opdrachtgevers rol nog steeds te weinig serieus wordt genomen. Vaak wordt gesproken over taken of activiteiten van de opdrachtgever, maar welke verantwoordelijkheden heeft een richtinggevende opdrachtgever eigenlijk? 

 

Tip van Pak Je Rol

TimeChimp urenregistratie 

Maximaal overzicht door minimaal inspanning!

 Deze online urenregistratie software is perfect voor zzp’ers en projectteams en geeft je direct inzicht in je projecten.

Bekijk en probeer

Lees meer over TimeChimp

 

Primaire verantwoordelijkheden 

  • Het opstellen en (laten) realiseren van de zakelijke rechtvaardiging (business case) en het vastleggen wie de baten gaan realiseren. De opbrengsten worden na enige tijd e/o afronding van een project verzilverd.
  • De projectopdracht met daarin de gewenste resultaten, de kaders voor de middelen (tijd, geld, kwaliteit), de samenstelling en verantwoordelijkheden van de stuurgroep, route van besluitvorming en de aanstelling projectmanager.
  • Goedkeuren (ook op wijzigingen van) het Project Management Plan (zie hier voor een checklist) 
  • Het alloceren van de middelen door een besluit te nemen over de investeringsbeslissing  .
  • Accepteren (of afwijzen) tussen- en eindresultaten vanuit het project.
  • De relatie en de communicatie onderhouden met eindgebruiker, lijnmanagement en andere belanghebbende over het hoe en waarom van het project.
  • Het regisseren en sturen van het commitment van collega MT leden enerzijds en de General manager anderzijds.
  • Keuzes maken over wie wel/niet betrokken worden bij de project besturing, bijvoorbeeld de eindgebruiker(s) of leverancier(s).

 

Richtinggevende opdrachtgever heeft het druk

Vaak heeft de opdrachtgever gebrek aan tijd. Veel van bovenstaande verantwoordelijkheden laat hij uitvoeren door de projectmanager. Zo wordt vaak in de praktijk de project opdracht door de projectmanager geschreven. Daar is niets mis mee, maar de verantwoordelijkheid blijft waar hij hoort: de opdrachtgever keurt de opdracht uiteindelijk goed. Vergeet niet dat de opdrachtgever het commitment moet regisseren van de opdracht. De opdrachtgever zelf moet natuurlijk ook mandaat en bevoegdheden ontvangen van het general manager over project toleranties. Het mandaat gaat over de inhoud van de opdracht, tijd, geld, kwaliteit, risico’s en natuurlijk de baten (business case), zodat de opdrachtgever het project kan richten.

Deze blog is een onderdeel van de serie over de verantwoordelijkheden van de vijf rollen. In de volgende blog de projectmanager: naar (een resultaat) toerichten

 
  1. Rollen zijn response-able
  2. Richtinggevende opdrachtgever

 

NB. Ik heb op LinkedIn-group PGN  een discussie opgestart wat de verantwoordelijkheid is van de stakeholder. De meningen zijn divers!.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *