Serious games geeft ongekende mogelijkheden (gastblog)


Opvallend – Serious games worden vaak  in digitaal context geplaatst. Maar er is meer…

Spelsimulaties (of business games) zijn fysieke serious games, waarbij deelnemers live een opdracht uitvoeren. 
Spelsimulaties worden ontwikkeld voor een bepaald leerdoel voor een specifieke groep. De leerdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn: het leren en begrijpen van ICT systeembeheer, het doorgronden van een nieuw proces binnen een organisatie, het oefenen van samen beslissen in een werk gerelateerde omgeving, het afstemmen van verschillende afdelingen binnen een organisatie, het bepalen van de beste (markt)strategie ..enzovoorts

Spelsimulaties focussen op interacties tussen de leden van de groep en de reacties van de groep op gebeurtenissen in de buitenwereld.

Spelsimulatie Ivoren Toren

Bij een grote woningcorporatie lopen bouwprojecten meerdere jaren en deze worden van oudsher door architecten en aannemers gepland en opgeleverd.

Wensen van de toekomstige bewoners moeten ruim van te voren bekend zijn in een programma van eisen. De woningcorporatie wil meer focus op de klantenwensen en besluit een nieuw proces in te voeren waarbij klantvertegenwoordigers in het projectteam meelopen.

Medewerkers die elkaar eerder nauwelijks tegenkwamen zijn nu samen verantwoordelijk voor het tijdig en binnen budget opleveren van het gebouw waarbij de klantenwensen meegenomen worden. Vier maanden na invoering van het nieuwe proces blijkt er niets veranderd in de werkwijze. De bouw wordt nog steeds door de aannemers gestuurd en de inbreng van de klantvertegenwoordigers is minimaal.

Besloten is om bijeenkomsten te houden om het proces nogmaals uit te leggen. Om de discussie op gang te brengen over waarom het nu niet loopt wordt een spelsimulatie ingezet. De spelsimulatie “Ivoren Toren” gaat over gezamenlijke verantwoordelijkheid, klant in beeld en eigen rol pakken.

De deelnemers kregen de opdracht de ivoren toren te bouwen in verschillende teams, waarbij er vanuit de technische en klant kant verzoeken en adviezen gedurende de bouw binnen kwamen.

Bij elke sessie had een lid van het directieteam de rol van de opdrachtgever. Tijdens de nabespreking werd naadloos de koppeling gemaakt van de gebeurtenissen in het spel met hoe het in werkelijkheid gaat.

 

Directielid: “Er gebeurt precies wat er altijd gebeurt bij onze bouwprojecten”

 

Klantvertegenwoordiger: “Nu snap ik waarom de bouwers zo’n strakke planning nodig hebben. Ik trok me daar nooit zoveel van aan”.

 

Belangrijke leerpunten

  • De deelnemers ervoeren in de werkelijkheid geen gezamenlijk doel. 
  • Bereidheid tot samenwerken was groot, maar de communicatie liet niet gestructureerd. 
  • Bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren, waardoor de rol van klantvertegenwoordigers hierin niet past bij de korte termijn problematiek waar zij in werken. Hierdoor is het lastig om inhoud te geven aan deze nieuwe rol.

Met deze concrete resultaten konden de teams een verbeterslag maken.

De meerwaarde

De spelsimulatie werd door de deelnemers als leuk, confronterend en leerzaam ervaren.

Wat mij opviel was het verschil in energie bij de presentatie van het proces (iedereen zat op een stoel te luisteren) en bij de spelsimulatie (iedereen bezig en druk).

 

En daar zit voor mij ook een belangrijk punt. Het is niet alleen wat je leert door een spelsimulatie, het is hoe je het leert. Leren in een energieke, soms emotionele omgeving versterkt de impact van het geleerde. Jaren later kunnen deelnemers nog aangeven wat hun het meest heeft aangesproken en waar ze het meest van hebben geleerd tijdens het spel.

 

  • Je leert effectiever 
  • Het blijft langer hangen
  • En het is leuk.

 

Wat wil je nog meer?

Dit is een gastblog van Nettie Wester. Zij is eigenaar van Game Case en ontwikkelt en begeleid spelsimulaties. www.game-case.nl Voor andere bijdrage van gastbloggers: zie hier