Weerstand


Regel weerstand!

Nurten Albayrak, inmiddels de ex-bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), wordt ontslagen. In een vernietigend rapport […]