Ben Tiggelaar: Waarom positief leiderschap nodig is


Projecten – Ben Tiggelaar heeft twee stellingen voor je. Doe even mee in je rol van projectmanager…

Stelling:

van alle factoren in de werkomgeving heeft de direct leidinggevende de grootste impact op het team, qua productiviteit, werkplezier en betrokkenheid. Klopt dat? Of klopt dat niet?

Antwoord: volgens onderzoekers van onder meer Gallup en Google klopt de stelling. Gallup doet hier al decennialang onderzoek naar en Google wijdde er intern een meerjarige studie aan. De cijfers lieten geen ruimte voor twijfel: de impact van de direct leidinggevende op medewerkers is groter dan die van alle andere factoren.

Stelling:

de invloed van de direct leidinggevende is meestal positief. Waar of niet waar?

Antwoord: Helaas. Studie na studie laat zien dat de meeste medewerkers hun manager als demotiverend ervaren. In een recent internationaal onderzoek van Hay Group zei 55% van de medewerkers dat hun leidinggevende een demotiverend werkklimaat creëert. In Nederland lag dat cijfer zelfs op 68%.

 

Positief leiderschap

Lastig. De meeste leidinggevenden die ik spreek willen uiteindelijk dat hun collega’s het fijn vinden om met ze te werken. Ze willen de motivatie en betrokkenheid van medewerkers stimuleren én goede resultaten boeken. Bovendien snapt iedereen dat deze zaken met elkaar samenhangen. Negativiteit ondermijnt op den duur prestaties. Positiviteit bevordert ze juist.

Lees verder op Managementimpact welke technieken je kan gebruiken om positief leiderschap in te zetten. food for thoughts…