Top 10 excuses die projectmanagers gebruiken


We kijken graag naar projectmanagers die het goede voorbeeld geven. Die zijn er genoeg en daar leren we van. Maar er zijn ook projectmanagers die dat niet doen (jij niet natuurlijk). 

We zijn allen bekend met ‘best practices’. Het wordt vaak gebruikt projecten onderling te vergelijken om van te leren. Maar er zijn ook voorbeelden van ‘worst practices’: projectmanagers die allerlei excuses hebben, of (te) sterk afbakenen en weinig ondernemend gedrag vertonen. van ‘worst practices’ kan je ook leren. Pas hoorde ik weer fraai voorbeeld; een projectmanager had aan een lijnmanager gevraagd hoeveel uur hij een medewerker mocht inzetten voor zijn project. De lijnmanager reageerde terecht met de vraag hoeveel uur hij hem nodig had, waarop de projectmanager gebelgd reageerde: weet ik niet, daar heb ik geen tijd voor. Niet handig…

Op ProjectManagement.Com las ik de volgende de volgende 10 ‘worst practices’

 

  1. Dat hoort niet bij mijn baan of salarisschaal
  2. Ik denk dat xxx is uitgevoerd: niets verifiëren om iets wel/niet gedaan is
  3. Onhandig: Een mail doorsturen naar de (deels) verkeerde geadresseerden (bijvoorbeeld een leverancier)
  4. Geen eigenaar hebben voor een probleem e/o oplossing
  5. Reactief communiceren
  6. Onbereikbaar zijn
  7. Klagen over omstandigheden ofwel externe attributie
  8. Te snel neerleggen bij de situatie
  9. Niet bij de tijd zijn met je projectmanagement certificaten
  10. Helemaal niet gecertificeerd zijn

 

De toelichting en voorbeelden van bovenstaande excuses worden uitgebreid beschreven in het (Engelstalig) artikel op Projectmanagement.Com. De laatste twee excuses vind ik minder belangrijk, maar dat is mijn stokpaardje, omdat certificering niet alles bepalend is om succesvol projecten te leiden.

Is de lijst herkenbaar?