LeerWerkTraject – LWT


Het werken in/om projecten leer je het beste in de praktijk. Hoe wij leren is onderzocht. We leren* door…

 1. 10% van wat we lezen
 2. 50% van wat we zien
 3. 90% van wat we doen

Om maximaal leereffect te behalen staat het zelf doen en het versnellen van het zoekproces in een LeerWerkTraject (LWT) centraal. De deelnemers oefenen met (nieuwe) vaardigheden en met cases gebaseerd op hun eigen praktijk. De deelnemers krijgen persoonlijk feedback, voeren experimenten uit, delen hun ervaringen en we maken ze bewust van hun persoonlijke communicatie- of managementstijl en hun kwaliteiten en verbeterpunten. Het LWT stimuleert groei van je persoonlijke- en professionele ontwikkeling met het motto: projectMatig naar projectExcellent!

Het LWT duurt zes maanden bestaat uit een drietal fasen:

 1. Intake gesprek. Zes weken voor aanvang wordt een intake met de deelnemer gevoerd met als resultaat het formuleren van een persoonlijk actieplan. De Zwalu coach en de deelnemer sluiten een soort contract met daarin 3 à 4 leerpunten waarin de deelnemer zich wil ontwikkelen. Dit actieplan wordt met de leidinggevende besproken en afgestemd
 2. Drie bijeenkomsten (aan het eind van de bijeenkomst wordt het persoonlijk actieplan bijgewerkt)
  1. Het fundament wordt gelegd door uitleg van de vijf rollen die rond projecten van belang zijn, een (team)oefening en persoonlijkheidsoefeningen. . Duur: 1 dag, locatie in overleg.
  2. De 2e bijeenkomst is kruisbestuiving. Persoonlijke leerervaringen worden gedeeld. Een stakeholder analyse zal als gezamenlijke oefening worden uitgevoerd.  Duur: 1 middag, locatie in overleg.
  3. Evaluatie: Het LWT wordt afgesloten met een evaluatie van het actieplan en een presentatie over de 10 succesfactoren voor projectmatig werken. Duur: 1 middag (en eventueel afsluitingsavond)
 3. Intensieve coaching. Tijdens het gehele traject voert de medewerker elke 2 weken kleine opdrachten uit in zijn eigen project op basis van zijn actieplan. De ervaringen worden regelmatig besproken met de Zwalu coach. Zij stimuleren en helpen om deze ervaringen te vertalen naar een volgend experiment. Coaching gaat via e-mail, dit helpt de medewerker goed zijn vragen, experimenten en ervaringen te verwoorden.

 

De resultaten van het leer-werk-traject (LWT)

 • Het kennen van de rollen in/om projecten en een verbeterde eigen stuurkracht om je eigen rol proactief te pakken en andere rollen te sturen. Het verhoogt de impact op beslissingen van het management.
 • De vooraf vastgestelde leerresultaten in het actieplan van de medewerker zijn sturend gedurende het hele programma. Voortgang is meetbaar gemaakt en getoetst.
 • Beslissingen durven nemen en consequenties aanvaarden
 • Meer aankunnen en rust uitstralen

 

Trainer en coach
De bijeenkomsten worden geleid door Wim Schouten (coach) en Ludo Zwaan (trainer). Beide zijn seniors in projectmatig werken in verschillende domeinen en beide hebben ervaring met leidinggeven en coachen van technische en leidinggevende professionals.

Interesse?
Download de brochure of neem contact met mij op!

 

David Sousa, “How the brain learns