Vijf excuses om niet aan te spreken


Vijf rollen – Het is publiek geheim dat veel leidinggevende het moeilijk vinden om rollen in hun omgeving aan te spreken. Vaak wordt het uitgesteld of niet gedaan. Dit wordt bevestigd uit een doorlopend  onderzoek van Be7.  Vijf excuses om niet aan te spreken onderbouwd met getallen.

De top 5 excuses

  1. Aanspreken wordt uitgesteld. 37% van de medewerkers vindt dat leidinggevende medewerkers, collega’s of managers vaker zou moeten aanspreken. Het boeiende is dat 60% van de leidinggevende vindt dat collega ledinggevende hun mensen vaker moeten aanspreken….
  2. 1 op 6 medewerkers functioneert onvoldoende. De meeste klachten waarop ze niet functioneren is  ‘geen verantwoordelijkheid nemen (!)’,  ‘negatief de sfeer beïnvloeden’, en ‘te weinig pro-actief’.
  3. Drie hoofdredenen om mensen niet aan te spreken. Het meewegen vd prive situatie, geen tijd, of contract loopt toch af. Positief opvallend: ‘het heeft geen zin’ of ‘het beschadigen van de sfeer of relatie’ speelt minder een rol
  4. Leidinggevende onderkennen het niet aanspreken. Daarover zijn ze minder tevreden over eigen werk. Een magere 20% van de leidinggevende stuurt ongewenst gedrag permanent bij. 60% ziet hooguit een tijdelijke gedragsverandering. De overige 80% neemt weinig of geen actie. 
  5. Nederlandse leidinggevende zijn bekend met de feedback spelregels. Dus: het gedrag beschrijven en daarna hoe het overkwam. Ervaren leidinggevende passen deze regels meer toe dan jongere leidinggevende.

Actief commitment sturen

Dit onderzoek laat zien dat leidinggevende vaak, om toch wel bekende, redenen hun omgeving niet aanspreken. In projecten is dat ook zichtbaar. Uit mijn eigen onderzoek in 2012 blijkt dat het actief sturen van het commitment van de 5 rollen in projecten voor 68% het succes bepaald voor projecten. Vandaar het beperkte nut van PM methodieken zoals Prince2.
Commitment realiseer je met met afspraken maken en (veranderende) afspraken houdt je in stand met aanspreken. Is dit makkelijk? Nee, ook ik heb last van uitstellen. Mijn belangrijkste tip is om altijd aan te spreken, rekening houdend met de feedback regels. Voor uitgebreide informatie over aanspreken, verwijs ik je graag naar een handreiking met mooie tips en oefeningen.

In een van de recensies van mijn boek wordt het treffend samengevat: bepaald gedrag aanleren en sturen is een bewuste  keuze. Maak jij ook die keuze?