Vijf tips om risico’s te sturen


Vijf tips om risico te sturen. Is dat nodig? Twee vragen komen steeds weer terug als ik het heb over risicogestuurd werken. Waarom zou ik het doen en hoe doe ik dat dan? Zeker in projecten een belangrijk thema!

Waarom en hoe?

De waarom-vraag is het eenvoudigst te beantwoorden: gewoon om je doelen te kunnen realiseren, ondanks onzekerheid. Want ga maar na, je hebt vast ook enkele taken of werkdoelen afgesproken met collega’s, medewerkers of leidinggevenden. Bijvoorbeeld over het versneld afronden van een project of het verhogen van klant- of patiënttevredenheid. Ik kan met niet voorstellen dat je op weg naar die doelen niet minimaal iéts van onzekerheid tegenkomt.

Bijvoorbeeld afhankelijkheden van derden bij de versnelde planning van het project. Of de door recente media-aandacht veranderde percepties van klanten over je product, of van patiënten over je zorg. Risicogestuurd werken helpt om dergelijke onzekerheden, mét de te verwachten effecten op je doelen, als risico in het vizier te krijgen. En om vervolgens scherp te kiezen er al dan niet wat aan te doen.

Dan de tweede vraag, de hoe-vraag: hoe ga ik risicogestuurd werken in mijn dagelijkse activiteiten? Terwijl ik het al flink druk heb? En eigenlijk geen tijd heb om er nóg iets extra’s bij te nemen? Hieronder vijf tips Martin van Staveren 

  1. Werkdruk bewustzijn
  2. Wat is je grootste werknachtmerrie, vertaald in een risico?
  3. Wat kun je daar zelf aan doen, wat of wie heb je nodig?
  4. Rondje risico’s in het (project)overleg
  5. Bespreek en leer van de (bijna) missers

Lees de hier de uitwerking van de 5 tips