Zelfregie – oude wijn in nieuwe zakken


Projecten – Eigen regie en zelfsturing: werknemers vragen er steeds meer om. Maar leidinggevenden weten dit nog niet goed te faciliteren.

Werknemers willen steeds meer eigen regie in de manier waarop ze hun werk uitvoeren. Ruim drie op de vijf werknemers in Nederland vindt eigen regie over het werk belangrijker dan het hebben van een leidinggevende. Maar in het faciliteren daarvan, hebben leidinggevenden nog slagen te maken. De gemiddelde Nederlandse leidinggevende krijgt gemiddeld een krappe voldoende voor zijn leiderschapsstijl: een 5,6.  (Leidinggevenden geven zichzelf een 8,2.) Dat blijkt uit nieuw leiderschapsonderzoek van Schouten Research in samenwerking met Managersonline.nl. onder 2100 respondenten – waarvan 57 procent een leidinggevende positie heeft.

Motiveren? Dat moet de leider doen

Hoewel werknemers duidelijk hun behoefte aan minder management en meer zelfsturing laten zien, achtten ze hun leidinggevenden zeker niet onmisbaar. De meerderheid van de respondenten (54 procent) vindt dat het gemotiveerd blijven van medewerkers een belangrijke taak is van de leiders in de organisatie. Het stimuleren vanzelfsturing in het werk, is bij uitstek een manier om medewerkers te motiveren, zo bleek onlangs uit onderzoek van Effectory. Bovendien kunnen leidinggevenden die dit doen, op meer steun rekenen van hun medewerkers.

Bevlogen leiderschapsstijl

Om aan die behoeften van werknemers te voldoen, zouden leidinggevenden in organisaties een bevlogen leiderschapsstijl moeten hanteren, stelt Jessica van Wingerden, directeur van Schouten Research. ‘Een leiderschapsstijl die ruimte geeft voor eigen regie in het werk, is bevlogen leiderschap. Bevlogen leiders motiveren en inspireren hun medewerkers en geven constructieve feedback. Zij bieden hun medewerkers hulpbronnen en uitdaging in het werk, stimuleren hen om eigen regie te nemen en zichzelf te ontwikkelen. Daarbij laten bevlogen leiders zien hoe medewerkers bijdragen aan het hogere doel van de organisatie en tonen zij waardering voor deze bijdrage.’

Leiders van nu hebben drie taken. Welke dat zijn kun je hier lezen. Mi zijn deze taken niet schokkend. Deze verwacht ik al van een (project)leider, maar het is goed omdat weer tot je te nemen.