Zelfsturend team is een paradox


Vijf rollen – Een zelfsturend team. Het is hip, het is cool en de gedachte erachter, namelijk minder managers, juich ik toe. Desondanks werkt een zelfsturende team vaker niet dan wel. Ze sturen wel, maar er zit geen richting in, doelen zijn onduidelijk, functies ook, en de manier waarop moet worden samengewerkt is ook onduidelijk. Een zelfsturend team creëer je niet door de manager maar te schrappen. Een zelfsturend team creëer je ook niet door te zeggen: jullie zijn nu met zijn alleen een zelfsturend team. De nadruk ligt bij veel organisaties te veel op de zinssnede zelfsturend en te weinig op het onderdeel team.

 

Tip van Pak Je Rol

TimeChimp urenregistratie 

Maximaal overzicht door minimaal inspanning!

 Deze online urenregistratie software is perfect voor zzp’ers en projectteams en geeft je direct inzicht in je projecten.

Bekijk en probeer

Lees meer over TimeChimp

 

Aanspreken is key in zelfsturend team

Een groep mensen aanwijzen als ‘team’ levert geen team op. Zeker niet wanneer je dat als organisatie combineert met halfbakken nieuwwerken. Een team wordt pas een teams als de mensen binnen het team echt leren samenwerken, elkaar durven aanspreken, werk van elkaar durven overnemen, elkaar helpen bij het verbeteren van processen en resultaten, als er binnen het team gedeelde normen en waarden zijn, als er binnen het team duidelijkheid is over welke resultaten behaald moeten worden, en als er binnen het team sprake is van een meewerkend voorman.

 

Randvoorwaarden

Wat zijn de randvoorwaarden om een (project)team zelfsturend te maken? Eduard van Brakel noemt in zijn artikel er zes:  

  • Het waarom van de teamsamenstelling is voor iedereen duidelijk
  • De resultaten waarvoor het team verantwoordelijk is, zijn helder en SMARTE.
  • De teams hebben een intensieve periode van teambuilding en –training achter de rug
  • Er is een door het hele team gedragen meewerkend voorman aanwezig
  • Er is een sfeer van verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de teamresultaten
  • Het team kan als team in een ruimte met elkaar samenwerken

Vul je deze voorwaarden niet eerst in, dan wordt zowel het zelfsturende als het begrip team een utopie. Want zelfsturende teams vragen ontzettend veel leiderschap. Leiderschap dat vaak ontbreekt.